НОВИТЕ АНГЕЛИ – С ДЯВОЛСКА КРЪВ

165 години от рождението на Иван ВАЗОВ

(Съвременни отвъдни

видими и метафорични прозрения на Иван ВАЗОВ)

 

Вещи уж всички, а погледът див –

ангели все, а със дяволска кръв.

Зинали всички… А кой е красив?!

ОБИЧ ли?! Няма я… Пръв

всеки желае да бъде – та двойно

да ни дарява с увереност свежа?!

…Искат те да им желаем Копнежа –

вихрено да ги подкрепяме все.

…А със безсмислени думи в строежа

нагло ни пращат заплахи със пес –

после ни искат с усмивки спокойни…

 

1975, 2015