НЕЗЕМНО И ЗЕМНО ИЗКУСТВО

117 години от рождението на Бончо БОЧЕВ

(1 декември 1899 – 22 май 1975)

Бонус раздавам аз – Музика Чудна!…

 

Чудната Музика с Чувствата Будни

ОБИЧ раздава – и знае:

БОГ е Душата на Рая!

 

…ОБИЧ щом можеш да опознаеш,

Чудната Музика в тебе лети

есенно-плодна през всички врати –

всеки да може да я почувства

както Неземно и Земно ИЗКУСТВО!!!

 

1999, 2016