НЕЖНО С БОГА

На Малин КРЪСТЕВ

 

Мило ми е всичко, всичко…

Ангелите

литват с Птичките –

и могат

да си шепнат

нежно с БОГА!

 

…Кръстът вече си го зная:

ей го

вика ме във Рая!

2021 г.