НЕЖНО ЛЮБЕНЕ

285 години от рождението и 205 години от земния свършек

на Кристоф Мартин ВИЛАНД –

немски писател, поет, драматург и преводач. Виланд е сред най-значимите писатели на немското Просвещение и е най-възрастният член на класическото съзвездие от ваймарски творци наред с Йохан Готфрид Хердер, Йохан Волфганг Гьоте и Фридрих Шилер.

(5 септември 173320 януари 1813)

Висше Усещане с Твоите Страсти…

ЛЮБЯ СЕ НЕЖНО!!!…

И няма опасности

Ангела в теб да изчезне…

 

…Нежно се любим

сред божи съзвездия –

Дух ни даряват Копнежите!

 

…Кришно се любим,

но явно го правим –

стоплят  ни страстни въздишки!

Форма си има Любовното Здраве –

всички съмнения стават излишни.

 

…Майка ти може би нещо сънува,

радва се татко ти в своя си сън?!

 

Ти си далече от мене и близо…

Нежно си близо – и без капризи…

 

…НЕЖНО СЕ ЛЮБИМ!!!

И нежно се близваме!

И се здрависваме с ИЗГРЕВА!!!

2018