НЕВИДИМАТА СЛАВА

На приятеля – доктор по история

Георги Т. ГЕОРГИЕВ

Господ невидимо в нас заживява

ембрионално – с Невидима Слава!

 

Още в зародиша ТОЙ е уверен:

„Нужното нещо и тук ще намеря!“

 

…Радост ни носи на всички, а знае:

гиздав е всеки, но само във Рая…

 

Тайните знае на всеки – и може

лоши предчувствия да му отложи…

 

… Ето – на всеки поръсил е Плод:

вае го в Плоден, но Земен Живот…

 

2016-08-08