НЕБЕТО СИЯЕ

На Боян АНГЕЛОВ

Богатство ли казваш?! Какво ти богатство?!

Ядосвам се братски… Милея за братство!

Небето сияе със Изгреви Морски!

Аз искам да слушам Добруване Хорско!

 

Небето сияе със Звездни Очи!…

 

Герой съм, когато във мене звучи

Лозата Приятна – и с глътки ми шепне:

„В Родината Свята са твоите трепети!“

 

2017