НА ХОРАТА НУЖЕН

175 години от рождението на Иля МЕЧНИКОВ

Или ще бъда на Хората нужен,

или ще бъда със Бога задружен…

Двете ми сили еднакво умеят

с Хората Земни и с Бог да се слеят!

…Ясно е – с Бога съм вече отдавна.

Мене ме има за Бъдеще Славно!

 

Чистя Земята си

нежно

и с Истини,

Космоса с Истини земни разлистям!

 

…Всичко в Небето за Хората правя:

най-най поддържам

Духовното Здраве!

2020