НА БРЕГА НА МОРЕТО

135 години от рождението на Стоян ДРИНОВ

(3 февруари 18837 август 1922)

Стоя на брега на Морето

най-нежно в очи ти СВЕТЯ!

 

…Дихания чувам в ушите си – мога

роднини да радвам със шепот от Бога:

и мога с Любимата да се усетя

небесно политнал на СЛЪНЦЕ с Крилете!

 

От ОБИЧ Любимата ще ме прегърне –

в ДУШИТЕ аз влизам и Слънчев, и Зърнен!!!

 

2018