НАРОДНАТА ПЕСЕН

В памет на мама РАДА!
Мамо, благодаря ти,

че наследих твоята дарба!

Някой ли щом я запее,

аз я запявам веднага…
Род се запазва така:

Обич подтичва тъй както река…

 

Днес съм край свои

най-близки приятели:
ангели точни –

но скромни ваятели!

…Трудно и скромно

край мен тананикат:
аз им запявам –

        те нека ме викат…

 

Пея си всеки ден сам –

и успява
Семето в мене

                и Плод да ми дава!

 

…Никой не може

от мен да я вземе:
ПЕСЕН НАРОДНА –
и с Приказно Семе!

2016