НАРОДНАТА ПЕСЕН НА БЪЛГАРИЯ

Нека я запея! Мога, мога!!!

С Ангели ще стигна чак до БОГА!

 

Ангелите с Песента Народна

Родната БЪЛГАРИЯ избродват!

 

Песента Народна на БЪЛГАРИЯ

литва над Световни Полушария…

 

…А в Небето литне ли, тогава

литва и към БОГА Българската Слава!!!

2021 г.