МУШКАТОТО

На съпругата ми МАГДАЛИНА

 

Мушкатото пак е усмихнато – може

умът ми да литне небесно – с възторжия…

 

…Шокиран от завист космична, аз вече

крилато политам все по-надалече…

 

А Ангели братски ме радват, че мога

трогателни тайни да шепна на БОГА…

 

…От Обич Душата запява със Птички –

това е Небесния Полъх към всички!

2021 г.