МУЗИКА И ПЕСНИ

На Пламен МАНАСИЕВ –

български актьор,

роден и израснал в гр. Бургас

„Пламнаха“ Цветни Алеи –

Музика чувам от тях!

Ехо от Музика чувам! И пея:

нежно все пея – и нямам грях!

 

…Мама ме слуша с небесния слух –

никой в Небето не литва глух!

Ангели всички Души са научили

с Мисли да пеят, подобно на ручеи…

 

И все излитат Души Музикални

в Празници родни, младежки и бални!

 

…Ехото Земно и ехо Небесно

все ще ги чуеш със Божии Песни!

 

2009, 2014, 2018