МОРЕ СВЕТОВНО

147 години от рождението

на Максим ГОРКИ

(28 март 1868 – 18 юни 1936)

(Отвъдни размисли на Максим ГОРКИ)

 

Москва е моята мечта. А някой все ми шепне:

„Авторитетите провалят твои нежни трепети…”

 

Какво ли искат винаги, които ми завиждат –

съзнание заспало и думи без престижност?!

 

Излишно е, когато тревожно ме поглеждат –

мечтите са реални, щом в себе си се вглеждат.

 

…Господство не е нужно в мечтите слънцеоки –

очите разпознават реката от потока.

 

Реките са широки и щедри към Морето –

когато се раздават, те мотат е да светят!

 

И лесно се разбира – поток в река се влива –

а многото реки в Море световно живват…

 

1978, 2013, 2015