МОРЕТО

110 години от рождението на Жак-Ив Кусто

Роден: 11 юни 1910 г.

Починал: 25 юни 1997 г.

 

„Дадох клетва, че ще проектирам,

ще построя и ще използвам апарати,

които ще ме отведат до подводните хребети

на света на мълчанието.“ –

Из книгата „Живото море“

Живото Море ме вика

Ангелски – със плисък свой…

А

край мене чуруликат

Птици без покой…

 

Искам си Морето! Искам

все да плувам в него с рискове…

 

…Кукувици  нека пеят –

Символи са на Земята!

Топли Чувства в мен живеят –

на Морето СВОБОДАТА!

11 юни 2020