МОЕТО УЧИЛИЩЕ

На Тани и Аглика

 

Слънце ме грее отдавна

в Мое Училище Мило!

Обич ми носи и …Слава,

носи ми Радост и Сила!

 

Ясно е – в мене е вече

Ангелско  Богосърдечие:

спряло е в мене – и ражда

божия дарба и божия жажда!

 

Ангелски мога да вая

Рая във себе си и във безкрая!

устните мои изричат

Хрисими Думи и Свишо Обичане!

 

ОБИЧ сияе от мене –

Слънчева Обич

със  Земно Летене!

Вая с Душата си земна

земно и божие семе!

 

1976, 2006, 2016