МОЕТО ТЯЛО И ДУХ

На проф. д-р Донка БАЙКОВА

Добър Дух си имам и Добро Тяло…

Нарочно се вслушвам…

 

И засияло

КЪСМЕТИТЕ  близвам със Дух и Тяло!

 

А Ангели Литват – над мен сияят!

И все ми шепнат: „Добър е РАЯТ…“

 

…Баща ми: и той чак на Небето

йоги посреща – и почва да свети!

 

…Копнежът на всеки е може би вечен:

ваятел да бъде най-най-сърдечен

на своето Тяло

и Духът най-най-свой,

додето достигне до Райски Покой!

2020