МИСЛОВНИТЕ ПОРИВИ

На филмовия актьор

Христо ЧЕШМЕДЖИЕВ

Христос е във мене – и мога

Човекът да водя до Бога!

 

Естествено винаги искам

шегите във мене да не потискам…

 

Мисловните пориви все са достойни

естествено-плодно във мен да се ронят!

 

…Достойно е да си открием във себе си

Живот най-съдбовен и вечен, и хлебен!

 

И имаме още какво да научим –

ех, егото в нас да ни бъде все Ручей

възторжено искрен, със бистри очи –

та завист със злоба да заличи…

 

2017, месец май