МИСЛИ ДУХОВНИ

80 години от рождението на Йосиф БРОДСКИ

Йогите вече ме търсят – и знаят

символно с мене да поиграят!

 

Фино със мене играят – и могат

Бързо да чистят свои тревоги…

 

Родното всички обичат съдбовно –

Духом политат със Мисли Духовни!

 

Скитане земно Те все проучват –

от всичко ламтящо да се отучват…

2020