МИСЛИТЕ МОИ

Дишам спокойно и благородно:

Мислите мои литват най-родно!

 

Търся Доверие и Чистота –

все се захласвам в най-Красота!

 

…Космосът Вечен с Тайни Очи

тайно ми праща свои Лъчи:

диша с Космично Съзнание – знае

как да общува с Безкрая на РАЯ!

 

…Ново Съзнание в мене аз виждам:

никой не искам да ми завижда!

2021 г.