ЛЮБОВТА

Посвещавам на съпругата ми

и на двете ни деца – син и дъщеря

Любовта от днес люлее

цъфналите клони…

Южен вятър в мене пее

с цъфналите клони…

Бавно или бързо чудя

всички покрай мене?!

От очите ми се будят

всички покрай мене…

 

Време ли е аз на всеки

път да му посоча?!

Тайни няма… И сърдечно

клони люшвам над поточета!

 

…А от клоните сияят

плодове от Рая!

 

1979, 2015