ЛЮБОВТА НА ТЕМЕНУГИТЕ

На поета Тенко ТЕНЕВ

 

Теменуги ме сближават

нежно-нежно с Росно Здраве!

 

…Календар от цветен мирис

ОБИЧТА ми нежно дири!

 

Теменугите отсреща

нежно ми предлагат среща!

 

В Любовта им аз открих

не един чудесен стих!

2021 г.