ЛЮБОВНОТО ЧУВСТВО

230 години от рождението на Лудвиг УЛАНД

(26 април 1787 – 13 ноември 1862)

Усеща СЪРЦЕТО Любовното Чувство!

Любовното Чувство прераства в Изкуство…

 

А може би ритъмът звучен сияе

най-нежно – с  дихания нужни от Рая!

 

Дихания нужни

от Рая мечтаят:

и сбъдват Мечтите и на Звездите…

 

…Лудува Сърцето –

в миг вижда Душата!

И чува Душата –

гальовен и вечен е БОГ на Земята!

 

1987, 2017