ЛЮБОВНИТЕ ГЪДЕЛИ

198 години отгрождението на Роберт ШУМАН

(13 септември 1819 20 май 1896)

Роб на началници няма да бъда.

Егото свое достойно потискам…

Радост откривам в Любовните Гъдели –

Те са ми моете Изгревно Искане!

 

…Аз правя само, което най-мога.

Точно това ми е дал точно БОГА!

 

Шум аз не вдигам, но МУЗИКА слушам –

Ангелски все със Душата я вая!

 

…Нека Душата ми все да ме гушва –

 аз да летя из Бизкрая на Рая!

 

1989, 2009, 2017