ЛЮБОВНИКЪТ ЖЕЛАН

647 години от рождението на Ян ХУС

(1369 – 1415)

Ябълки зреят във моята мисъл!

Нежен съм с тях –

и от тях съм зависим…

 

…Халба от бира ли?!

Десет изпих…

Умният ум на жените дарих…

 

…Снощен съм бил ли –

пиян и ненужен?!

 

Нужен съм още –

по цели нощи:

даже пиян

все съм Любовник Желан!

 

1989, 2016-01-22