ЛИЧНИТЕ ПЪТЕКИ

На генерал Тодор БОЯДЖИЕВ

Толкова съзнателно се вглеждам:

Детството

оглеждам и надеждите…

 

…Редно е да не забравям всички:

Бог ни учи всички да обичаме!

 

…Ядовете нека да забравим –

жива да е Нашата Държава!

 

Ех, емоциите в нас се кротват…

Всеки

ще намери Своите Пътеки.

2020