КЪРЛЕЖИТЕ

2566 години от рождението

на КОНФУЦИЙ

(551 г. пр.н.е. – 479 г. пр.н.е.)

(Съвременни отвъдни прозрения

на КОНФУЦИЙ)

 

Кърлежи мразят отрепките –

най-най-отрепки са върли…

Философски омразно потрепват –

умните хапят за гърлото…

 

Циолковски за тях е отрепка –

и Иисус бил с износени клепки.

 

…Йогите само достойно ги плашели –

че отрепките можели явно да сплашат.

 

1975, 2008, 2015