КЪМ БОЖИИ ВРАТИ

207 години от рождението на Алфонс КАР

(24 ноември 1808 – 30 септември 1890)

 

(Отвъдни прозрения на Алфонс КАР

пред Виктор ЮГО)

 

Кармично ли общуваш,

космически ли светиш?!

А може би се чуваш

със Древните Поети?!

 

…Любовното сияние

лекува в тебе рани –

фантазии небесни

запяват звездни песни!

 

О, ти си все небесен

в Душата с вечни песни –

най-нежно си унесен

в духовно-висша песен!

 

…Съзнателно летиш

към Божии Врати!

От твое време литват

най-светлите молитви!

 

1990, 2015