ЙОРДАНОВДЕН

На Йорданка БЛАГОЕВА

 

Йордановден ли?!

С вино ще ни черпят в януари!

И няма никога да бъдем стари.

 

Когато с Виното ни черпят, можем

авери да сме винаги – с възторжия!

 

…Блажено ни поглеждат винаги жените –

гордеят се, че никога не ставаме пияни:

еротиката в нас е винаги открита –

в Очите си усещаме, че ний сме най-отбрани…

 

А Ангелите във Небето чакат

да чуят как леглата ни потракват!

2021 г.