ИСКАШЕ ДА МЕ ПРЕГЪРНЕШ

190 години от рождението на Хенрик ИБСЕН

(20 март 182823 май 1906)

 

Искаше да ме прегърнеш!

Бях се загледал в очите ти…

Сенчесто синьо във тях ли съм зърнал,

че ти докоснах Мечтите?!

 

…Хиляди пъти сме заедно –

ето: и днес ме покрай Морето!

Някой от нейде ни варди

рисково, но и любовно да светим!

 

…Който поиска – да завижда!

А ние няма да го обиждаме!

 

2018