ИНТИМНИЯТ ГЪДЕЛ

245 години от рождението на Лудвиг ван БЕТХОВЕН

(16 декември 1770 – 26 март 1827)

„Музиката е по-възвишено откровение

от всяка мъдрост и философия.”

                        Лудвиг ван БЕТХОВЕН

 

(Съвременни реални и метафорични

отвъдни прозрения на Лудвиг ван БЕТХОВЕН )

 

Лесно засвирвам, ах! – чудно и лесно…

Умно засвирвам мелодии с песни!

 

Движа мелодии… И литвам нежно –

Господ ми сочи Море и Крайбрежия…

 

Важно е с моя си смисъл на литване

най-най-прекрасни звезди да попитам:

 

Бедствия има ли точно сред вас,

тайно ли следвате своя компас?!

 

Хората могат ли да опознаят

Обич най-земна, но из Безкрая?!

 

Вечно ли може Безкрая да бъде

най-таен поглед в Интимния Гъдел?!

 

1970, 2015