Интервю в книгата „Споделени светове“ на Калина Тельянова