ИЗСТРАДАН ТРУД

На Мария БАКАЛОВА –

млада българска актриса

със световна известност

 

Мама все ми казваше: “Бъди добър!

Рискът е полезен, щом не носи

във душата си „кахър“…

 

…Ясен съм вече: не мога да бъда лъв.

И не страдам, че не съм за всички пръв.

 

…А

Баща ми все ме съветваше:

„Казвай си всичко мисловно

като сбъдната клетва.

Лошото тогава все ще отминеш

като ненужни

за празна къща комини.“

 

… Важното от моите родители

успях да науча:

със „Изстрадан Труд“ всичко ще сполуча!

2021 г.