ИЗПОВЕД НА БЪДЕЩАТА СЛАВА

В чест на съпруга на сестра ми Жечка –

Господин КУМАНОВ

Господ ли?!

Ти си приемал най-волно.

И ТОЙ посядал във тебе доволно…

 

Никой не знаел, че ТОЙ твой адаш е –

Кум ти е ставал във църквата наша…

 

Ангел си бил може би ти тогава –

Обич въздъхвал си в Бъдеща Слава…

 

В Бъдеща Слава си бил най-отличник –

всяка жена те приемала лично…

В личното гушване бил си интимен –

имал си свое особено виене…

 

2016-05-27