ИЗГРЕВЪТ

На Гинка и Стоян ДЮЛГЕРОВИ

Грива природна хорото развява –

идват духовни копнежи в Душата!

Нежно потропва любовната слава –

има крилете на пролетен вятър!

 

Как със крилете на пролетен вятър

ангели ще ни изваят Съдбата?!

 

…ИЗГРЕВЪТ има очи на момиче –

бодър и буден, той вечно обича!

Снощният спомен във него подтичва –

в Обич и Вяра се врича!

 

…Тихо е нощем в просторите ширни –

още е снощната обич в главите…

Ягодов цвят се е сгушил – и мирно

нежи сред ИЗГРЕВ душите ни китни!

 

2013