ИЗГРЕВНО СВЕТЕНЕ

117 години от рождението на Жорж СИМЕНОН

Роден: 13 февруари 1903 г.

Починал: 4 септември 1989 г.

 

Жоржет ми предлагат…

Червеният цвят

Символ е мой за Изгрева Вечен…

 

Его човешко не е мой брат –

носи все сили за „клечене“…

 

…Никога няма аз да ви водя

към нечовешко избродване.

Февруари  2020