ИЗГРЕВНО СВЕТЕНЕ

На проф. Пламен МИТЕВ

 

Пламват Мисли в ДУШАТА ми!…

Ето:

Нужен и Изгревен светя!

 

Мисля си вече:

трудно

е с его, но няма

върло и хитро да влизам в измама…

 

…Винаги мога с Изгревни Мисли

облачни хора достойно да чистя.

2020 г.