ИЗГРЕВЕН КОПНЕЖ

(Отвъдни прозрения

на ОМИР за един съвременник)

 

„Да обичаш е по-лесно,

отколкото да докажеш любовта си.

Мълчанието краси жената.“

ОМИР

От коя ли Гара

и на кой Хотел

някой те докара

все със смел портфейл?!

 

Мислено отричаш

себе си дори –

все да си обичан

в дневните „игри“…

 

…И със виц и радост,

с волна суета,

викаш своя Младост

и жени в Кръвта…

 

Разсъблечен перчиш

някогашна сила!…

Кой със теб ще мери

дързост или милост?!

 

1974, 1982, 2016