ЗОРАТА

105 години от рождението

на акад. Пантелей ЗАРЕВ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на акад. Пантелей ЗАРЕВ)

 

ЗОРАТА със поглед на Бъдеще гледа –

обича и вижда Тя всяка Победа…

Разбира – Животът изисква Кураж,

а не само точен, но временен стаж…

 

Разбира ЗОРАТА как расне във СЛЪНЦЕ,

как топли и гали Пщеничено Зрънце,

Езикът Пшеничен как радва ПШЕНИЦА,

как ХЛЯБЪТ се радва с Пшенична Ръчица…

 

…В ЖИВОТА така е – зарадваш ли всеки,

Победа ще имаш във Нужни Пътеки!

 

2001, 2016