ЗЕМНОТО ВРЕМЕ

(Съвременни отвъдни

реални и метафорични  прозрения

на Йосиф КРАШЕВСКИ)

 

Клечки за зъби ли?! Колкото искаш…

Ето ги! Само че зъбите вече ги няма.

Рани – в Живота ми… Спъват ме рискове,

анатемосват ме върли измами…

 

…„Ангели има“ – все казват. Къде са?!

Овчи души все са хората земни.

А в градовете обучени песове

тайно нападат ни Земното Време…

 

2017