ЗЕМЕН ЖИВОТ

На инж. Павел ПАВЛОВ

Празнична среща на Кораба бял –

ангели са го запазили…

Корабът бял е така засиял –

сякаш от Изгрев излязъл!

 

Всичко е весело, всичко е свято:

ето – край тебе най-верни приятели!

 

Люшне се мислено Вечно Доверие –

Обич приятелска Обич намери!

 

…Вярата всичко достойно донася!

Земен Живот ли?! Това е прекрасно!

 

2016-05-18