ЗВЕЗДАТА ПРЕДИ ИЗГРЕВА

Звездата преди Изгрева!

Тя може

достойно да погледне

към изгревни възторжия…

 

А ангели със нежност ще прошепнат:

„Талантите ли ?! Нека да потрепват –

Авгиеви обори да разтварят,

почиствайки ненужното изгаряне…“

 

…Единствено Звездата преди Изгрев

Известните Таланти с Обич близва!

 

И ИЗГРЕВЪТ с доверия достойни

градежа ни на осъзнати чувства

епохите ни нужни ще зарони

ансамблово във Плодни Клони!

 

2017