ЗАХЛЕБВАНЕ С ЛЮБОВ

(Съвременен отвъден диалог

между ВЕРГЕЛИЙ и Уилям ШЕКСПИР)

 

– Кое е това Момиче, което

мисловно в Душата ти свети?!

 

– В това Момиче съм влюбен – и вече

в Душата ми свети мисловно-сърдечно.

 

– Ти вече без него не можеш, нали?

Любовна, Душата ти все те боли…

 

– Аз мога да кажа в Душата дали

ЛЮБОВ все вали и вали…

И мога с доверие да ти докажа

как тупка сърцето ми… Сякаш на плажа

забравено днес е… И може да скача

подобно вълните – най-бедни сирачета…

 

– Кога от вълните това си разбрал?!

Това е внушено от твой идеал…

Недей се тревожи! Редовно е с тебе

Момиче, които с ЛЮБОВ те захлебва!

 

2015