ЖИВОТЪТ НИ ЗЕМЕН

468 години от рождението на Мигел де СЕРВАНТЕС

(29 септември 1547 – 23 април 1616)

 

(Отвъдни прозрения на СЕРВАНТЕС пред САНТАЯНА)

 

С научни възможности да удължим

Живота ни земен до триста години!

А не със измами и със лъжи

живота си свой да изминем…

Да имаме шанса да бъдем чаровни –

на триста години да бъдем все свежи –

тогава човешкият род най-духовно

на плод ще ухае, а не на метежи…

 

…А може би Бог ще ни трябва, когато

яснеем във изгреви честно и прямо!

На Него да греем духовно богато,

а Той да ни бъде най-земното рамо!

 

…Достигнали най-най-човешки копнежи

на триста години да бъдем най-свежи!

 

1977, 2015