ЖИВОТЪТ МИ

(Отвъдни прозрения на Жорж САНД)

 

„Не е нужно да знаеш всичко –

достатъчно е да разбираш.“

Жорж САНД

ЖИВОТЪТ ми никога не е бил лесен, но знаех:

от ОБИЧ умеех ли аз сама да разцъфвам със ОБИЧ –

ще

стигна

до

РАЯ!

 

ЖИВОТЪТ ми никога не е бил лесен…

 

Сега аз – в ЖИВОТА си мъдър – запявам си песни!

А ангели все ми пригласят – и влюбени,

и все са с мъдрост унесени…

 

Не може нанякъде да се изгубя случайно –

Душата ми знае какво са Душевните Рани…

 

2016