ЖЕНАТА ОБИЧАНА И… РОДНИНАТА

„Жената, която е обичана,

винаги постига успех.“

Вики БАУМ

Викам мъжа аз, когото обичам –

искам го все да е с мене…

 

Бас мога с всеки да обзаложа:

умен е – няма да ме изложи…

 

…Вчера се срещнахме

с наш най-роднина.

Моят сърдечен любим

сложи на устните шепа,

после едва ми прошепна:

„Трябваше да се разминем…

Той от Омраза е най-нелечим…“

 

1988, 2016