ЖЕНАТА – АПОСТОЛ СЪДБОВЕН

На Боян ПАПАЗОВ –

български писател, сценарист,

режисьор и драматург

Боя ли се?!… Не се боя да кажа:

„Недейте да се правите

от Жена по-важни!

Поканвайте я да споделя,

което Тя желае.

Апостолът е Тя в Семейство,

създадено за РАЯ!

 

… Апостол е и за Децата,

и за Мъжа Достоен!

Зове единствено Съдбата,

която Хлебно Зърно рони!!!

 

2018