ДЪЛГАТА СЪДБА

(Отвъдни реални, философски и метафорични

прозрения на Георг ХЕГЕЛ пред състудента си

Фридрих ХьОЛДЕРЛИН)

 

На проф. Иван ЧОБАНОВ

Чудното наше студентство прерасна

в преподавателска Дълга Съдба…

Още ги виждаме – плодни най храсти

бяха готови за явна борба…

 

…Аз или ти?!… Или някой невежа

непознато на нейде поглеждаше?!

 

…От очите ни Слънце блести!

Враг ни повежда към свои врати…

 

И Съдбата ни вече е друга…

Гълъб си бил, а те правят влечуго…

 

…Вана ни къпе – но няма го вече

нашето най-най-младежко сърдечие.

 

1972, 1982, 2016