ДЪГА СЪМ

Посвещавам на стогодишния

световен артист Кърк ДЪГЛАС

Къщовно момиче – жена ми! –

разбира душевните рани…

Къщовно ги храни – и  може:

лекува ги най-неотложно…

 

…ДЪГА съм аз днес – и умея

Любов да дарявам от Божи Алеи!

Астралното Чувство в Кръвта ми живее

и с Пролетни Птици все пее!

 

2016, 9 декември