ДУШАТА ЧОВЕШКА

МОИ МИСЛИ. А ВЪЗМОЖНО Е Д А СА НА РИЧАРД БАХ.

А НАЙ-ВЕРОЯТНО Е ДА СА НЕБЕСНИ БОЖИИ ПОСЛАНИЯ

„Небето – това е да бъдеш съвършен.”

Ричард БАХ

Разбирам – Молекулата на Духа има мяра:

извечната Божия Вяра!

Човек съм – но имам Сърце ш Душа –

от утробата още щом не греша…

 

Разбирам – Душата човешка умее

Душата на Бога в Сърцето да слее!

 

…Бог ни прислушва, когато сме в Него,

а ангели чистят ни земното его…

Христос ни посреща на земната шир

и шепне безмълвно: „Живейте във мир!”

 

1986, 2015