ДУХ ЧУДЕСЕН

На всички мои ученици

и всички мои студенти

Директор бях на радостни деца –

и грееха ме Те като Слънца!

 

Успешно бе училището – можеше

по празници да свети все възторжено!

 

Учителите бяха с Дух Чудесен!

И пееха с Децата всяка песен!

 

…И можех аз с Поезия прекрасна

в очите на Приятели да расна!

 

Така веднъж приятел мой ми каза:

„Отивай при студенти

с Дух на цветна ваза!

 

Ти тях ще ги научиш да умеят

Учители да станат – очите им да греят

сияйно и достойно! И да могат

във Мъдрост да превръщат

родителски тревоги…“

 

…Студенти мои още днес ме виждат

учителски сияйни и загрижени!

1979,1982, 2011, 2019